Praktijk De Groene Hand

voor natuurgerichte therapie

Welkom op de website van Praktijk De Groene Hand

counseling, energetische massage en natuurgerichte therapie

gevestigd te Lekkerkerk

(Krimpenerwaard, omgeving Gouda en Rotterdam) 

Ik ben een paramedisch natuurgericht therapeut die volgens de vijf natuurgerichte principes werkt, te weten : Energie (reiki), Prikkeloverdracht (acupressuur), Drainage (energetische massage), Voeding (ayurveda) en Psyche (counseling).

De meeste mensen hebben periodes in hun leven waarin ze moeilijke gebeurtenissen en daarmee verbonden gevoelens ervaren die onoplosbaar lijken. Soms beseft men dat deze ervaringen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden, zoals ziekte, huwelijksproblemen of het verlies van een naaste. In andere gevallen heeft men echter geen idee waardoor men zich zo voelt. Het enige wat men weet is dat het leven onprettig of moeilijk is geworden of zelfs onverdraaglijk lijkt.                     

Counseling / gesprekstherapie kan dan helpen bij het scheppen van helderheid in de gedachten en gevoelens, zodat men zelf weer beslissingen kan nemen en eventueel belangrijke veranderingen in het leven kan doorvoeren.

Naast gesprekstherapie kunt u bij mij ook terecht voor een heerlijke / verkwikkende energetische massage. Ook geef ik diverse vormen van natuurgerichte therapie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de subpagina's van deze site. Waarborgen:                                                                                                            - aangesloten bij beroepsvereniging BATC                                                - in bezit van beroepslicentie                                                                       - vermelding als therapeut op ayurvedaconsult.nl 

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie . Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.