Praktijk De Groene Hand

voor natuurgerichte therapie

Reflexzonetherapie

Reflexzonetherapie is een bijzonder effectieve vorm van voet-,hand- of hoofdmassage. 

Zij is gebaseerd op de wetenschap, dat bepaalde punten op handen en voeten corresponderen met een zeker orgaan in het lichaam en via energiekanalen, zones of meridianen daarmee ook verbonden zijn. Wanneer er ziekte of een gebrek aan evenwicht in het lichaam optreedt, wordt het overeenkomstige energiekanaal geblokkeerd. De reflexzonetherapie beoogt deze blokkade op te heffen, zodat de energie weer vrijelijk kan stromen. Zo wordt het natuurlijke evenwicht in het lichaam hersteld en kan er weer sprake zijn van een goede gezondheid.

Reflextherapeuten zien de voeten als een spiegel van het lichaam, vandaar dat ze zich voornamelijk richten of de voeten. Ziekten of opkomende ziekten maken zich kenbaar, doordat de desbetreffende reflexpunten op de voeten gevoelig worden, waarmee het gebrek aan evenwicht in het betrokken orgaan of de betrokken organen tot uitdrukking wordt gebracht. Door reflexzonetherapie toe te passen, wordt het lichaam in staat gesteld om zijn enorme vermogens tot genezing te optimaliseren en ziekte te voorkomen.