Hypnotherapie biedt een groot aantal technieken om u te laten ontspannen en contact te laten maken met uw onderbewustzijn. Het verwerken van trauma’s, het opruimen van ingesleten patronen en het veranderen van ongewenst gedrag betekent vaak dat u terug dient te gaan naar uw verleden. Daarom wordt bij hypnotherapie vaak gebruik gemaakt van regressietechnieken om verborgen herinneringen en traumatische ervaringen naar boven te halen.  Met een hypnotherapietraject kunt u allereerst een intakegesprek verwachten om een en ander in kaart te brengen. Daarna volgen enkele praatsessies om elkaar nader te kennen en de problemen goed te doorgronden, gevolgd door de hypotherapeutische sessies zelf. Hierbij hoeft u niet perse onder hypnose te worden gebracht, hoewel dit wel wenselijk is, maar een diepe ontspanning volstaat vaak ook. Worden de reacties voor u te veel, dan wordt daar de volgende keer pas, voorzichtiger, op door gegaan. En zo worden de problemen op een diep niveau opgelost. Op deze manier kan het onderbewustzijn worden bewerkt om klachten
te verminderen en mogelijk zelfs te verhelpen. U kunt daarbij denken aan:
-angst en fobie
-verslaving
-pijn
-slaapproblemen
-PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis)
-stotteren
-afvallen
-etcetera
Lees ook mijn blog over hypnotherapie op deze website!

Velen maken periodes in hun leven mee waarin er moeilijke gebeurtenissen plaatsvonden met de daaraan verbonden gevoelens die voor hun het leven ondraaglijk maken. Soms betreft het bepaalde nare situaties, in andere gevallen weet men niet waar het vandaan komt. Al te vaak neemt men dan, door ontstane onrust, overhaaste beslissingen die later worden betreurd. Counseling kan helpen bij het scheppen van helderheid in de gedachten en gevoelens, zodat men zelf weer betere beslissingen kan nemen en eventueel belangrijke veranderingen in het leven kan doorvoeren.
Door middel van actieve, persoonlijke gesprekken wordt duidelijkheid geschept over de problemen waarin ik als therapeut niet ga proberen u te beïnvloeden, maar u dusdanig te sturen dat u zélf met de oplossingen komt, zodat u veel sterker en beter in het leven staat en niet meer het slachtoffer bent. Let wel : counseling is niet geschikt voor mensen met een psychische stoornis of in een crisissituatie. Daarvoor dient u altijd de hulp van uw huisarts in te roepen.
De therapie gaat, in het kort, als volgt : 
Eerst is er het intakegesprek waarin het een en ander in kaart wordt gebracht. Daarna volgen er sessies om problemen uit te diepen en elkaar te leren kennen. In de loop van de sessies wordt steeds meer ingaan op zaken zoals : nuancering van de problemen, confrontatie, positieve heretikettering, oorzaken en omgang met emoties. Maar ook : welke verdedigingsmechanismen zijn er en wat daarmee te doen.
Enkele gebruikte technieken :
– Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) : U wordt uitgedaagd problematisch gedrag bij uzelf te onderzoeken. Wat wilt u met dit gedrag bereiken? De intentie is vaak goed, alleen de uitwerking niet. Middels deze techniek gaat u inzien dat, om een betere uitwerking te verkrijgen, een verbetering in uw gedrag onontbeerlijk is, zodat u beter kunt communiseren en overtuigender over kunt komen.
– Focusing : onderzoek tijdens sessies wat bepaalde gevoelens doen met je lichaam, kom met je gevoelens in contact.
– Eliciting, Amplifying, Reinforcing, Start again (EARS) : ontdekken wanneer het goed gaat, dit uitvergroten, versterken van de acties die leiden tot een goed gevoel, opnieuw beginnen met wat er beter was.
Dit is slechts een impressie van de mogelijkheden van counseling, maar schetst wel een goed algemeen beeld.

Heel populair deze dagen : coaching. Tijdens het eerste gesprek wordt gekeken naar de doelen die u als coachee wilt behalen. Vaak ziet iemand tegen het halen van het doel op, maar ik als coach zet u aan tot handelen door allereerst te kijken wat u tegenhoudt om tot actie over te gaan. En vooral : hoe steekt u in elkaar? Uw kijk op de wereld kan een stuk positiever worden door actieve positieve coaching en bepaalde ingewortelde angsten kunnen worden bekeken om die de kop in te drukken zodat u de doelen kunt bereiken. Ook leert u uw intuïtie te ontwikkelen, uzelf te centreren, ankeren, obstakels overkomen, vaardigheden voor relaties, integer zijn, etc. Zodoende kan er gaandeweg een stappenplan opgesteld worden om u uw doelen te laten bereiken. Onderweg komt ongetwijfeld een terugslag, en mijn taak als coach is dan ook om u te motiveren weer verder te gaan.

Tal van aandoeningen kunnen worden behandeld met Reiki.  Reiki werkt zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Tijdens de intakegesprek wordt in kaart gebracht welke aandoeningen er zijn om middels formules te werken gericht op de problemen. Tijdens de behandeling geef ik de universele levensenergie door aan uw lichaam, zodat dat zijn genezende werking kan gaan doen. Ook wordt uw aura bewerkt, dit zijn vergeten en zwaar ondergewaardeerde onderdelen van uw lichaam. U ervaart de energie, ook wel prana of chi genoemd, tijdens de behandeling als aangename hitte uit mijn handpalmen die ik vlak boven uw lichaam houd. U kunt allerlei effecten ervaren, zoals tintelingen of druk of trekken op hele andere plekken dan waar ik bezig ben. Teken dat een en ander aan het werk is. Na het afsluiten kunnen de klachten in eerste instantie verergeren, dit is normaal en altijd normaliseert dit zich zich met als mogelijk gevolg dat de kwaal verdwenen is.

Acupressuur is verwant aan acupunctuur. In plaats van het gebruik van naalden wordt bij acupressuur druk uitgeoefend met de duimen, vingers en handpalmen op bepaalde punten in de huid, om zo blokkades op te heffen in de energiestromen. Het kan voorkomen dat Reiki niet afdoende werkt bij het opheffen van blokkades. Deze blokkades bevinden zich op de zogenaamde acupunten, dit zijn knooppunten die die in de meridiaanbanen liggen. de blokkades zorgen ervoor dat de energie die door deze banen stroomt wordt tegengehouden wat tot gevolg heeft dat delen van het lichaam, je organen, niet voldoende energie krijgen. Dit zorgt voor een dominoeffect aan aandoeningen dat teruggedraait kan worden middels acupressuur. Als in kaart is gebracht waar de blokkades zitten dan wordt een erengetische massage toegepast met als doel deze blokkades aan te pakken en een gezonder lichaam en of geest te verkrijgen.

Zeer veel aandoeningen zijn met Ayurvedische kruiden te behandelen. Essentieel bij deze behandeling is het lichaam te ontdoen van schadelijke stoffen teneinde het immuunsysteem te beschermen en de lichamelijke en mentale energie te versterken. Door de natuurlijke zuiveringsprocessen van het lichaam te bevorderen, wordt het afweersysteem versterkt en wordt het lichaam in staat gesteld de verstoringen zelf op te heffen. Dit gebeurt door middel van speciale kruiden, preparaten, oliën en diëten. Tijdens een consult bepaal ik welk lichaamstype u heeft, dit verschilt van persoon tot persoon en worden dosha’s genoemd. Niet elk lichaamstype kan dezelfde kruiden gebruiken voor een bepaalde aandoening, het ene kruid werkt goed bij het  Pitta,“vurig”, type, een ander kruid werkt goed bij dezelfde aandoening bij een Vata, “vluchtig”, type en weer een ander kruid bij dezelfde aandoening bij een Kapha, “olieachtig”, type. En dan heb je nog de mixvormen… Zodoende kan een afgestemd dieet en kruiden gebruik worden vastgesteld.

Stoelmassage bevordert de doorbloeding en stimuleert het zenuwstelsel. Er wordt een evenwicht tot stand gebracht tussen het hoofd en het hart, tussen denken en voelen. Een behandeling is kort en effectief en met kleding aan. Na een behandeling voelt men zich weer frisser en fitter, zowel geestelijk als lichamelijk.