Hypnotherapie… hoe werkt het? Is het eng?
Diep in het verleden, helemaal verdrongen, maar absoluut niet vergeten, zitten vaak bepaalde gebeurtenissen die een ongewilde gedragspatroon opleveren waar je last van hebt in je alledaagse leven. Vaak kunnen psychologen de verdringing ongedaan maken en dan succesvol behandelen, maar vaak ook is de gebeurtenis zó heftig en wordt het zó krachtig verdrongen dat al gauw hypnotherapie in zicht komt. Hypnotherapie heeft dan tot doel om de herinneringen boven te halen zodat de verdringing geen reden van bestaan meer heeft.
Meestal kan de cliënt dan in de veilige omgeving van een hypnotherapiepraktijk het gebeurde verwerken of alsnog hiermee naar een psycholoog gaan voor een correcte verwerking. Maar iemand kan zich ook niet lekker in zijn vel voelen zitten zonder dat er heftige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dan kan met hypnotherapie teruggegaan worden naar bepaalde kantelpunten in je leven die situaties hebben gecreëerd waaruit je de verkeerde lering hebt getrokken. Oorzaken van je problemen kunnen ook liggen in vorige levens. Regressie komt dan om de hoek kijken. Verbluffende resultaten zijn hiermee geboekt. Zelfs mensen die eerst absoluut niet in vorige levens geloofden stonden verbluft over levensechte herinneringen die boven kwamen drijven van vorige levens en een en ander dusdanig verklaarden en dusdanige verbanden legden dat ze de problemen waar ze tegenaan liepen zagen verdwijnen.
Veelal zijn mensen terughoudend om naar een hypnotherapie te gaan om de simpele reden dat er veel onduidelijkheid omtrent is en hypnose al te vaak geassocieerd wordt met lachwekkende theatershows waarbij hypnose tot niet serieuze vermaak wordt gereduceerd. Of de veronderstelling dat je compleet in de ban komt van de hypnotiseur, machteloos, willoos. En dat je na een sessie door de hypnotiseur weer “bijgebracht” moet worden, omdat je “er anders in blijft”. Nee, serieuze hypnose werkt niet zo. Je blijft ten allen tijde controle over jezelf houden en je kunt uiterst eenvoudig jezelf uit de hypnosetoestand halen. Zie het als een toestand van hele diepe meditatie, hoeveel controle heb je dan? Juist. Alle controle.
De zeer, zeer diepe hypnosestaat vergelijkbaar met diepe slaap waarbij wel sprake is van enig contoleverlies (net als bij slapen) kan je alleen bereiken bij een diep vertrouwen van de cliënt in de hypnotherapeut, in een gecontroleerde omgeving, maar dit wordt nooit toegepast. Is ook niet nodig.
Bij een eerste sessie word je gewoonlijk niet onder hypnose gebracht. Allereerst moeten de problemen goed in kaart worden en moeten cliënt en therapeut elkaar eerst leren kennen en vertrouwen. Vaak gaan hier meerdere sessies overheen, waarna begonnen kan worden met een lichte hypnose. Dit wordt dat uitgebouwd tot steeds diepere hypnose, waarbij gelet wordt op de beleving van de cliënt. Het moet comfortabel blijven voelen en het gevoel van controle vanuit de cliënt moet voorop blijven staan, anders is er geen sprake van het opbouwen van vertrouwen en gaat de hypnose helaas niet werken door (onderbewuste) tegenwerking.
Eenmaal in een hypnotherapiesessie wacht de therapeut de taak de cliënt te geleiden naar de verdrongen gebeurtenissen zonder suggestief te zijn, vragen en opmerkingen in een bepaalde richting kan immers de herinnering inkleuren en zelfs op z’n kop zetten zodat de echte herinnering alsnog verdrongen blijft, en geen resultaat oplevert, naast het feit dat suggestief zijn voor de therapeut niet bepaald ethisch is. Voorts zal een goede hypnotherapeut de cliënt zelf uit de hypnose halen wanneer bemerkt wordt dat e.e.a. nog als te heftig wordt ervaren om er op een rustige wijze heen te werken.
Kortom, geen reden tot zorgen dus om in hypnotherapie te gaan.
Ga naar www.praktijkdegroenehand.nl voor hypnotherapie en meer.